Schooladvies

In Nederland is het onderwijs verdeeld in verschillende schooltypes. De basisschool geeft in groep 8 een advies waarin staat welk schooltype bij je past. Sommige scholen bieden verschillende schooltypes aan, anderen maar één.

Welke schooltypes zijn er?

Praktijkonderwijs

Heb jij een indicatie voor het praktijkonderwijs? Dan ga je aan de slag om certificaten te halen en een praktijkschooldiploma. Vanuit het praktijkonderwijs groei je door naar een passende werkplek of het Entreetraject op een mbo.

Praktijkonderwijs wordt bij OVO aangeboden op Vita College.

Vmbo en mavo

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op een opleiding aan het mbo. Sommige leerlingen gaan na het vmbo door met de havo. Het vmbo is praktisch en vakgericht. Binnen het vmbo zijn er verschillende leerwegen, de mavo is er hier één van.

Theoretische leerweg (tl)/mavo
Vmbo theoretische leerweg (tl) en mavo zijn hetzelfde. Deze leerweg is gericht op theorie, bij Omnia College krijg je ook altijd een beroepsgericht praktijkvak.
Tl of mavo bereidt je voor op niveau 3 en 4 van het mbo of op een overstap naar de vierde klas havo.

Gemengde leerweg (gl)
In de gemengde leerweg doe je examen in vijf theorievakken en één beroepsgericht vak. Daarna kan je naar de twee hoogste niveaus van het mbo. Het diploma heeft daarmee dezelfde status als dat van de theoretische leerweg of de mavo. Soms stromen leerlingen vanuit de gemengde leerweg ook door naar havo 4.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
Werk je graag met je handen? Dan ga jij misschien naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Het lesprogramma in de derde en vierde klas bestaat voor de helft uit een beroepsgericht programma. Ook de kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan op de niveaus 3 en 4 van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Ook bij de basisberoepsgerichte leerweg werk je veel met je handen. Je krijgt minder theorie en veel beroepsgerichte vakken. Deze leerweg sluit aan op niveau 2 van het mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Leerwegondersteunend onderwijs is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Je volgt één van de leerwegen die hierboven staan, maar krijgt les in kleinere groepen.

Alle leerwegen van het vmbo worden bij OVO aangeboden op Omnia College, mavo vind je op Omnia College en op Fortes Lyceum.

Havo

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een theoretische opleiding die jou voorbereidt op het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Bij OVO wordt havo aangeboden op Fortes Lyceum.

Vwo

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) bereidt je voor op de universiteit. Maar met een vwo-diploma kan je ook ook kiezen voor het hbo.
Het is soms lastig te bepalen of je het best op je plek bent op de havo of juist op het vwo. Wil je veel weten of onderzoeken? Dan is het vwo vaak een goede keuze.

Het vwo kent bij Stichting OVO drie varianten:
Gymnasium met aandacht voor de klassieke oudheid op Gymnasium Camphusianum
.
Technasium met veel aandacht voor bètavakken op Fortes Lyceum
.
Atheneum op Fortes Lyceum
.