Inschrijven op school

Heb je een keuze gemaakt? Dan meld je je echt aan op de middelbare school. Dat kan tijdens de centrale aanmelddagen.

Tijdens deze dagen hebben alle middelbare scholen in de regio momenten om je aan te melden. Op de website van de school lees je of je en afspraak moet maken of wanneer je welkom bent. Dit heb je nodig:

  • Jezelf
  • Je ouder(s) of verzorger(s)
  • Een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs
  • Ingevuld aanmeldformulier van de school (te vinden op de website van de middelbare school)
  • Officieel schooladvies van de basisschool
  • Eventuele aanvullende documenten over je ondersteuningsbehoefte (de basisschool kan hiermee helpen).

We zien je graag!