Aanmelden

Aanmelden op de middelbare school kan tijdens de centrale aanmelddagen.

Tijdens deze dagen hebben alle middelbare scholen in de regio momenten om uw kind aan te melden. Soms kunt u zich via de website van de school inschrijven op een bepaald tijdsvak, bij andere scholen kunt u gewoon binnenlopen. Een aantal zaken moet u in ieder geval meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Ingevuld aanmeldformulier van de school (te vinden op de betreffende website)
  • Officieel schooladvies van de basisschool
  • Eventuele aanvullende documenten over de ondersteuningsbehoefte van uw kind (de basisschool kan hiermee helpen).